תיק עבודות  // תחרות קריית חינוך ביוקנעם

תחרות קיריית חינוך ביוקנעם

תחרות קיריית חינוך ביוקנעם

הקונספציה העיצובית התבססה על יצירת "טופוגרפיה מלאכותית" דינמית המשתמשת בטופוגרפיה הטבעית של האתר. כיתות הלימוד מוקמו במערך ליניארי עם דגש מיוחד על יצירת אזורי פעילות חיצוניים לכיתות.
התכנון הנופי של כל גגות בית הספר מאפשר יצירת מגוון מסלולי פעילות לתלמידים ולציבור כגון : מסלולי הליכה, ריצה וכגינות נוי למנוחה ורגיעה. כל מערך הגגות תוכנן למעשה כפארק ליניארי לשימוש הציבור.

------------- תמונות נוספות -------------
תחרות קיריית חינוך ביוקנעם

תחרות קיריית חינוך ביוקנעם