תיק עבודות  // דיור מוגן באסף הרופא

דיור מוגן באסף הרופא

דיור מוגן באסף הרופא

המחלקות מוקמו בבנין ליניארי ודינמי עם חצרות פטיו המאפיינות את האדריכלות של מבני אסף הרופא. אולם היום האליפטי – בו שוהים הדיירים רוב היום תוכנן בחזית המבנה. סביב האולם תוכננה בריכת מים ועץ זית. הדיירים "מוגנים" אך גם מחוברים לסביבה מבחינת מבטים וקשר חיוני עם שאר המרכז הרפואי.

------------- תמונות נוספות -------------
דיור מוגן באסף הרופא

דיור מוגן באסף הרופא