תיק עבודות  // מרכז קליטה בשכונת גילה

מרכז קליטה בשכונת גילה

מרכז קליטה בשכונת גילה

פרויקט שיזם משרד השיכון לשיקום מרכז הקליטה בגילה שהינו "מגה-פורום" מהפכני שתוכנן ע"י אדריכל אלדר שרון ב-1975. ההצעות התבססו על מחקר מעמיק שחשף את מצבו הירוד של הקומפלקס.
הצענו טיפול ארכיטקטוני מיוחד כולל קרוי המעברים הפתוחים, טיפול בחצרות המוזנחות, במרפסות וכן שילוב מעליות בצורה אסתטית במטרה להקל על האוכלוסייה המתבגרת. בנוסף הצענו תוספות בניה במארג מבני חדש במטרה לשדרג בצורה משמעותית את רמת החיים של הדיירים.

------------- תמונות נוספות -------------
מרכז קליטה בשכונת גילה

מרכז קליטה בשכונת גילה