תיק עבודות  // תב"ע חדשה לעיר טייבה במשולש

במרץ 1999 זכה המשרד במכרז להכנת תוכנית מתאר לעיר טייבה. המטרה המוצהרת הייתה להפוך את טייבה לעיר – כולל תוספת מגורים עתידית ל-32,000 איש-בשטחים ממערב לכביש 444 וממזרח לעיר הקיימת, הגדלה וחיזוק איזור התעשייה והקמת מרכזי נופש, מלונאות וספורט ממערב לכביש 6.

לקריאה מורחבת על תכנון תב"ע לעיר טייבה לחץ כאן

תב

תב"ע חדשה לעיר טייבה במשולש

התוכנית כללה גם הצעה לשיקום העיר ההיסטורית והעברת כביש 444 לקווי הבניין של כביש 6 – ע"מ ליצור רצף מבני קוהרנטי בין העיר ההיסטורית לבין העיר החדשה.התוכנית האופטימית שהצענו נגנזה בשנת 2001 ועד היום לא קיימת תוכנית מתאר לטייבה.

------------- תמונות נוספות -------------
תב

תב"ע חדשה לעיר טייבה במשולש