תיק עבודות  // אוסישקין 102, ת"א

אוסישקין 102, ת

אוסישקין 102, ת"א

במסגרת חיזוק המבנה עפ"י תמ"א 38 יבוצע שיפוץ כללי של הבנין הכולל תוספת מעלית בחדר המדרגות הקיים ותוספת מרפסות שמש.חידוש חזיתות המבנה יתוכנן תוך התייחסות לתשתיות קיימות-אינסטלציה וחשמל ובסדרת מעבי יחידות מיזוג-אויר חיצוניות תוך הוספת מסתורים מתאימים.הבנין לא יקבל הרחבות בניה כתוצאה ממגבלות קווי הבנין.

------------- תמונות נוספות -------------
אוסישקין 102, ת

אוסישקין 102, ת"א