תיק עבודות  // בי"ח ל-500 מיטות בעיר כלכותה,הודו

בית חולים כללי, כלכותה הודו

בית חולים כללי, כלכותה הודו

מערך מבני "מופנם" היוצר עולם פנימי ללא התייחסות ספציפית לסביבה. כל הפעילויות מוקמו סביב אטריום מרכזי הממוקם בלב המבנה. סביב האטריום מוקמו המתנות לציבור, שטחי מסחר ומסעדות.

------------- תמונות נוספות -------------
בית חולים כללי, כלכותה הודו

בית חולים כללי, כלכותה הודו