תיק עבודות  // קיר תורמים, אסף הרופא

קיר תורמים, אסף הרופא

קיר תורמים, אסף הרופא

קיר מונומנטאלי מצופה בגריד של נחושת ירוקה מוקם בבי"ח ע"ש עליזה בגין והוא מתנשא לכל גובה הבניין. במרכז כל פנל נחושת מוקם סיב תאורה אופטית המחליף צבע בהתאם למקצב מתוכנן מראש. לפני גריד הנחושת, מרחפים פנלים מנחושת אדומה המסמלים את "עץ החיים" של משפחת התורמת. האלמנטים המרחפים נצפים מכל מפלסי בנין האשפוז.

------------- תמונות נוספות -------------
קיר תורמים, אסף הרופא

קיר תורמים, אסף הרופא