פרסומים // דיון "גנוב" עם אדריכלית ספי רודב, 1997

אדריכלות ישראלית #30 קיץ 1997