פרסומים // כבודו האבוד של החולה באדריכלות בתי החולים, 1999

אדריכלות ישראלית #37 אביב 1999