פרסומים // נחנך חדר המיון הממוגן של רמב"ם 2009

פורסם ב"זמן חיפה" בתאריך 23.10.09