פרסומים // חדר מיון יש, צוות אין 2009

זמן חיפה, פורסם בתאריך 23.10.09