פרסומים // זוכה קטגוריית- פרויקטים לא בנויים 2008

אדריכלות ישראלית #72, 2.2008