פרסומים // זוכה קטגוריית- פרויקטים לא בנויים 2009

אדיכלות ישראלית #76 ,2/2009