פרסומים // מועדון הים התיכון הוא בשבילי זיכרון ילדות, 1994

אדריכלות ישראלית #22, 1994