פרסומים // האפקט התיאטרלי באדריכלות של רם קולאהס, 2004

אדריכלות ישראלית גיליון #56, 2.2004   (מאת: ארד שרון)