פרסומים // תמונת "בי"ח רות לילדים" שלנו על שער "ביו+" מגזין הבריאות של עיתון הארץ 2010