פרסומים // מלות מפתח | תכנון הנגב, 2011

מתוך: הארץ, מוסף יום העצמאות, 09.05.2011