פרסומים // פרסום כתבה על בניין קרדיולוגיה בעיתון "במרכז העניינים" של המרכז הרפואי ת''א מגליון יולי 2011