פרסומים // האשפוז נעשה יותר נוח, 2008

כתבה ב"דה מרקר" בתאריך 17.09.08