פרסומים // National Association of Health Industry and Enterprises Management- Healthcare book

 משרדנו מופיע בספר סיני על "אדריכלות בתי- חולים"- תפוצה של מאות מיליונים!