פרסומים // זוכה פרויקט השנה 2007 - מבנה כניסה סורוקה, 2008